Kattokorko.fi

Etua Oy:n internetsivujen käyttöehdot

Lue huolellisesti nämä ehdot ennen kuin vierailet tällä sivustolla. Käydessäsi näillä sivuilla sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä tätä sivustoa tai tähän sivustoon liittyviä muita sivuja. Eri asiakirjat ja sivujen osat voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja.

Yksityisyydensuoja

Etua Oy noudattaa tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä. Etua Oy:n internetsivuilla vierailevien käyttäjien henkilötietoja kerätään vain heidän suostumuksellaan, heidän itsensä tai edustajansa Etua Oy:lle esimerkiksi palautteen yhteydessä tai lainahakemuksessa ilmoittamana. Tällä tavoin annettujen henkilötietojen käsittelyä on kuvattu avoimesti näiltä internetsivuilta asianomaisista kohdista löytyvissä tietosuojaselosteissa.

Immateriaalioikeudet

Näiden internetsivujen omistusoikeus sekä tekijänoikeus ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Etua Oy:lle tai erikseen ilmoitetulle muulle taholle. Kaikki oikeudet pidätetään. Näiden sivujen sisällön tai osan julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai säilyttäminen ilman oikeuksien omistajan lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä varten. Aineistoa saa lainata Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde. Sivuihin sisältyviä tavara- ja liikemerkkejä ei kuitenkaan saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman Etua Oy:n kirjallista lupaa.

Sivuston sisältö ja vastuun rajoitus

Etua Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä sivuja sekä sulkea ne milloin tahansa. Näiden sivujen sisältö toimitetaan sitoumuksetta ja sellaisenaan, eikä Etua Oy anna minkäänlaista välitöntä tai välillistä takuuta sivujen ja niiden sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tarkkuudesta. Etua Oy ei vastaa näiden sivujen käytöstä tai sivulla olevan aineiston mahdollisesti aiheuttamista vahingoista, mukaan lukien taloudellisen vahingon, liiketoiminnan keskeytymisen, tietokoneelle aiheutuneen vahingon, tietokoneeseen asennettujen tietojen häviämisen, ajanhukan tai muun mahdollisen haitan. Etua Oy ei vastaa näillä sivuilla sijaitsevien tai sivuilla esitettyjen linkkien kautta saatavilla olevista sivuista tai niillä olevista tiedosta.

Evästeet

Sivustojen sisällön käytön seuraamiseksi sekä palvelujen käytön helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi tässä sivustossa saatetaan käyttää ns. evästeitä (cookies). Eväste on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Tällä tavalla Etua Oy ja sen yhteistyökumppanit keräävät tietoja siitä, miten ja milloin verkkopalveluja käytetään, kehittääkseen palvelujaan edelleen käyttäjäystävällisemmiksi. Lisäksi Etua Oy:n yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden
avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin. Evästeiden avulla kerättävillä tiedoilla ei voi tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä. Vaikka verkkoselaimesi todennäköisesti hyväksyy evästeet oletusasetuksin, selainten asetuksia on yleensä mahdollista muuttaa, ja voit siten torjua sekä poistaa evästeet koneeltasi. Tietyt verkkopalvelut voivat toimiakseen kuitenkin edellyttää evästeiden hyväksymistä. Sivustojemme käytettävyyden parantamiseksi voimme tehdä lyhytkestoisia tutkimuksia, joissa voimme tallentaa myös tiedon käyttäjän hiirenliikkeestä ja klikeistä tietyllä sivulla.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

__________

This web site is only intended for Etua Oy customers with residence in Finland. The services provided are only intended for the benefit of the residents of Finland. Requests or applications from other countries will not be processed or answered. Disputes should be settled by Finnish court. Finnish law should be applied on all contracts closed on-line via this site.